Hana Slačálková CV

Vystudovala obor taneční věda na Hudební akademii múzických umění v Praze.

Věnuje se tanci výrazovému, modernímu, ale především historickému. Dobovému tanci a barokní taneční estetice se profesionálně věnuje od roku 1998.

Jako tanečnice spolupracovala s mnoha významnými choreografy při rekonstrukcích barokních oper i znovuobnovení dalších významných děl z období 16.–18. století (např. spolupráce s Helenou Kazárovou, Dorothée Wortelboer, Marcem Leclercqem, Sigrid T´Hooft aj.). Se svými tanečníky vystupuje převážně s rekonstrukcemi barokních tanců již řadu let v rámci festivalů Theatrum Kuks, Opera barocca, Festival barokních umění.

Vlastní tvůrčí činnost je zastoupena vstupy či suitami do převážně barokních oper, komponuje, případně rekonstruuje původní dobové choreografie.

Spolupráce s divadlem: choreografie do oper: J. H. Schmelzer – Herkules und Onfale, G.Bononcini – La Nemica d´Amore, A. Caldara – Scipione Affricano il Maggiore), A. Caldara – L´Asilo d´Amore.

Spolupráce s filmem: choreografie do historických filmů a seriálů: Jindřich IV. Navarrský (2008), Borgia (2011-2013), Interlude in Prague (2016), Britannia (2016), Knightfall (2016), Genius (2016).

V pozici odborného konzultanta spolupracuje na organizaci dobových plesů a slavností.

Každoročně rovněž vede speciální semináře zaměřené na renesanční a barokní tanec v Praze i po celé republice. Dějiny tance a baletu a historické tance vyučuje na Pražské taneční konzervatoři.