Györgyi Farkas
Komorní hra
Barokní fagot
obtiznost_lektora


Györgyi Farkas (narozena v Budapešti v roce 1973) studovala hudební vědu a fagot na Konzervatoři Bély Bartòka v rodné Budapešti. Její zájem o stylovou interpretaci ji zavedl do Basileje, kde studovala barokní fagot na hudební akademii Shola Cantorum Basiliensis u Clauda Wassmera. Po získání diplomu v roce 1997 završila studium u Christiana Beuse ve Frankfurtu. Díky koncertování a zahraničním výjezdům s renomovanými ansámbly a orchestry staré hudby procestovala Evropu a navštívila také Jižní i Severní Ameriku a Asii. Účinkovala s předními soubory jako Les Arts Florissants, Freiburger Barockorchester, Concerto Köln nebo Akademie für Alte Musik Berlin. Mnoho let už také působí v orchestru Anima Eterna pod vedením Jose van Immerseela, v Orchestre Revolutionnaire et Romantique pod vedením Sira Johna Eliota Gardinera a spolupracuje také s českým souborem Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse. Od roku 2006 vyučuje barokní fagot na Vysoké škole hudební a divadelní v Lipsku.

O třidě

Komorní hra
Barokní fagot

Navrhovaný repertoár

Komorní hra
Barokní fagot

Barokní a klasicistní sólové skladby a komorní hra

Požadovaná úroveň studentů

všechny úrovně

Maximální počet studentů

neomezeno - komorní hra / 10 - fagot

Vyučovací jazyky

maďarština, angličtina, němčina

Aktivní účastníci – Barokní fagot

Aktivní účastníci – Komorní hra