Lubomír Novák (Česká republika)

Dětský orchestr


Vyučuje děti a mládež na ZUŠ v Praze Žižkově od roku 1960. Ve Valticích vede třídu orchestru dětí a mládeže od jejího založení. Celých 10 let spolupracoval s profesorem Miroslavem Venhodou, zakladatelem MLŠSH, v jeho souboru Pražští madrigalisté, kde hrál na cink a na trubku takřka v celé Evropě i v ČR. S tímto souborem také nahrál gramofonovou desku „Vianočná omša“ Edmunda Paschy a „Pragensia“ Petra Ebena. 15 let byl členem orchestru basiliky sv. Jakuba v Praze (Cantores Pragenses), kde jako hráč na trubku absolvoval bezpočet účinkování při bohoslužbách, řadu koncertů v ČR i v zahraničí, převážně s barokním a klasicistním repertoárem, ale i s hudbou soudobou. Mezi nejzávažnější patří uvedení oratoria Jana Hanuše Matka chudých v Římě u příležitosti svatořečení sv. Anežky české v listopadu 1989. Byl dlouholetým předsedou předmětové sekce učitelů žesťových nástrojů ZUŠ v Ústřední umělecké radě, poradním orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kromě práce s dětmi připravuje ve Valticích i úvodní fanfáry ke každému večernímu koncertu.

O třídě:

Pro práci ve třídě jsou nutnou podmínkou hudební znalosti na úrovni nejméně druhého úspěšně zakončeného ročníku ZUŠ.


Vyučovací jazyky: čeština


aktivní účastníci / active participants

 1. Iva Hospůdková
 2. Anna Klokočníková
 3. Tereza Šanderová
 4. Jolana Řehořková
 5. Kristina Pavlasová
 6. Madeline Kirincic
 7. Anna Horká
 8. Magdalena Dorotea Horká
 9. Tereza Krenková
 10. Johana Truncová
 11. František Souček
 12. Julie Součková
 13. Matouš Haspra
 14. Anna Kapsová
 15. Tereza Kapsová
 16. Mira Letzbor
 17. Matěj Ovsík
 18. Ondřej Štryncl
 19. Klára Štrynclová
(c) Společnost pro starou hudbu (ČR) – webmaster: Martin Šmíd (martinsmid(zavináč)volny.cz)