Gunar Letzbor (Rakousko)

barokní housle


Studoval skladbu, dirigování a housle v Linci, Salcburku a Kolíně nad Rýnem. Setkání s N. Harnoncourtem a R. Goebelem v něm vzbudilo hluboký zájem o dobové nástroje a provozovací praxi staré hudby. Účinkoval se soubory Musica Antiqua Köln, Clemencic Consort, La Folia Salzburg, Armonico Tributo Basel a Wiener Akademie, v posledních čtyřech letech zpravidla jako koncertní mistr. Během četných koncertů o Evropě, U. S. A. a Japonsku vystoupil rovněž s velkým úspěchem jako sólista v houslových koncertech a sólových recitálech. V roce 1995 založil Ars Antiqua Austria, instrumentální soubor proměnlivé velikosti, který se soustředí na bohatou ale často opomíjenou hudbu střední Evropy. Výsledkem jsou nejen neočekávané objevy hudebních skvostů, ale i artikulace jedinečného, rakouského, resp. středoevropského instrumentálního zvuku a jeho často hluboce spirituální inspirace. Jako sólista i se souborem Ars Antiqua Austria připravil četné nahrávky (včetně několika světových premiér) s díly Mozarta, Bacha, Bibera, Muffata, Aufschnaitera, Vivianiho, Schmelzera, Weichleina, Vejvanovského, Vilsmayra a Contiho, z nichž mnohé získaly ocenění jako např. Cannes Classical Award nebo Amadeus' Disco dell'Anno.

www.ars-antiqua-austria.com

O třídě:

„Polyfonní a vícehlasá houslová hudba do J. S. Bacha“

Sei Solo a Violino senza Basso accompaganto“ Johanna Sebastiana Bacha stojí na konci vývoje techniky hry, který houslím umožnil téměř neomezenou polyfonní hru. Předobrazem tu byla virtuózní loutnová tvorba a taneční hudba pro housle, která zvukové možnosti nástroje obohatila zapojením akordů. Prvními kompozicemi pro housle bez doprovodu bassa continua jsou Biberova Sonáta “Anděl strážný” a Westhoffových 6 suit. Tito skladatelé se mohli opřít o techniku, kterou prověřili již na dílech s doprovodem. Novým úkolem však bylo zakomponování basu do houslového partu. Vilsmayr to popsal zcela názorně v titulu své sbírky partit: „Artificiosus Concentus pro Camera, distributus in Sex Partes, seu Partias a Violino Solo con Basso belle imitante“

Ve třídě se budeme vedle techniky smyků zabývat také otázkami vedení hlasů a zvláštnostmi techniky levé ruky. Ke slovu mohou přijít v zásadě všechny skladby, které na houslích vyžadují vícehlasou, resp. polyfonní hru.

8.45-9.30: "Schůzka s Bachem": Gunar Letzbor hraje BWV 1001 - 1006 "Šest sól"

9.30-10.10: "Společně": technika pro aktivní účastníky

Individuální lekce:
10:20-10:55
10:55-11:30
11:30-12:05
12:05-12:10

Oběd

16.15-16.50
16.50-17.25
17.25-18.00
18.00-18.35

Večeře

19:15-19.50


Doporučená literatura:

 1. A. Corelli: Houslové sonáty
 2. C. A. Lonati: XII Sonate a Violino Solo e Basso ( Salzburg, Milano 1701 // edice SPES)
 3. J. P. Westhoff: Sechs Suiten für Violine solo (Dresden 1696 // edice Peters)
 4. J. J. Vilsmayr: 6 Partitas (Salzburg 1715 // Facsimile edice Rhapsody)
 5. H. I. F. Biber: Růžencové sonáty, Sonatae a violino solo, 1681
 6. J. S. Bach: Sei Solo (edice SPES)
 7. G. Ph. Telemann: Fantasie per il Violino senza Basso (edice Walhall)

Maximální počet studentů: 8


Vyučovací jazyky: němčina, angličtina, italština, ruština


TŘÍDA JE NAPLNĚNÁ!


aktivní účastníci / active participants

 1. Dana Jašíková
 2. Marta Ptáčková
 3. Daniel Podroužek
 4. Magdaléna Ptáčková
 5. Josefína Matyášová
 6. Anna Jeklová
 7. Madoka Nakamaru
 8. Jana Lejčková (pasivní)
 9. Martina Quaresima
 10. Blanka Karnetová
(c) Společnost pro starou hudbu (ČR) – webmaster: Martin Šmíd (martinsmid(zavináč)volny.cz)