Eva Káčerková
a Bohumíra Cveklová (ČR)

Pohybová výchova dětí, zpěv a hry


Eva Káčerková

Pohybová výchova dětí, zpěv a hry
(zpěv)

Vystudovala PF UK Praha obor český jazyk-hudební výchova. Své vzdělání průběžně doplňuje na různých seminářích. vystudovala také soukromou muzikoterapeutickou školu. V Příbrami, kde působí jako hudební pedagožka a sbormistryně, založila třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Se svými sbory pořádá pravidelné koncerty, účastní se rozmanitých přehlídek. Zpívá a hraje v souboru Chairé, který interpretuje převážně starou hudbu na dobové nástroje. Ve Valticích se kromě zpívání s dětmi obětavě věnuje každodennímu rannímu rozezpívávání. Je dlouholetou členkou České Orffovy společnosti.

www.chaire.cz

Bohumíra Cveklová

Pohybová výchova dětí, zpěv a hry
(tanec)

Studovala na pedagogické fakultě UK a AMU, dále soukromě u doc. J. Kroeschlové, J. Jeřábkové ad. Jako tanečnice - sólistka či choreografka spolupracovala s různými soubory a pedagogicky působila na několika LŠU v Libčicích a Praze, kde také založila soubor historického tance Pavana. Od 70. let působila jako odborný pracovník pro taneční výchovu ve Výzkumném ústavu pedagogickém, dále jako členka řady expertních skupin, poradních a výzkumných institutů. Je rovněž autorkou metodik pro taneční obory ZUŠ.

O třídě:

Dětská třída pracuje s dětmi (děvčátky i chlapci) ve věku 6 - 14 let, náplní je zpívání, pohyb a jednoduché lidové a historické tance. (Mladší děti je možné přijmout pouze po dohodě s lektory. Zvláštní upozornění: pobyt dětí do 15 let na celé MLŠSH je podmíněn přítomností dospělého průvodce).

Třída děti připraví na závěrečný dětský koncert, tj. připraví tematický blok písniček s pohybem a několik tanců. Vhodné je lehké oblečení (děvčátka tričko bez rukávů a sukýnka, chlapci tričko a lehké dlouhé kalhoty. Vhodné obutí jsou cvičky, těžká sportovní obuv není vhodná.


Vyučovací jazyky: čeština


aktivní účastníci / active participants

 1. Marie Klokočníková
 2. Josef Lát (pasivní)
 3. Ema Látová
 4. Michaela Řehořková
 5. Růžena Děcká (pasivní)
 6. Nicolas Kirincic
 7. Markéta Štrynclová
 8. Kristián Krejčí
 9. Nicolas Krejčí
 10. Šimon Haspra
 11. Barbara Pilousová
 12. Anna Doušová
 13. Anita Vahalová (pasivní)
(c) Společnost pro starou hudbu (ČR) – webmaster: Martin Šmíd (martinsmid(zavináč)volny.cz)