Několik praktických rad a vysvětlení 

(zejména pro nové účastníky MLŠSH)


Orientační schéma výuky na MLŠSH

Většina tříd, pakliže lektor neuvádí jinak, je otevřena amatérům i profesionálům. Upozorňujeme ale, že MLŠSH je především interpretační kurz, dobrá technická úroveň účastníků se proto automaticky předpokládá.

Aktivní účast je v zásadě možná pouze v jedné třídě, kombinovat lze sólový nástroj a orchestr, popř. komorní hru. Instrumentalisté i studenti sólových pěveckých tříd jsou vítáni také ve sborech, pakliže jim to rozvrh dovolí. Kombinovat dvě sborové třídy nedoporučujeme, leda v případě opravdu zkušených pěvců/pěvkyň. Případné další kombinace jsou možné zcela výjimečně v případě volné kapacity tříd a po domluvě s lektory.

Kurzovné obsahuje nejen cenu za hodiny ve třídách, ale i za veškeré další aktivity, které MLŠSH nabízí, tj. poslechové semináře, taneční odpoledne, přednášky, korepetice, možnost konzultací a cvičení na cembala (po domluvě s lektory i na jiné nástroje), večerní koncerty, případně různé jednorázové akce.

Pasivní účastník má v ceně kurzovného přístup na koncerty, přednášky, semináře a do hodin ve všech třídách, avšak bez nároku na aktivní podíl na výuce či konzultaci s lektorem.

Koncerty lektorů a hostů jsou zpravidla od 20 hodin ve Španělské konírně nebo farním kostele na náměstí – vstupné je součástí kurzovného. Studentské koncerty probíhají v pátek a sobotu. Možnost vystoupení souvisí s celkovým počtem účastníků, kvalitou nastudovaného repertoáru, doporučení lektora a umělecké rady MLŠSH.

Výuka probíhá ve většině tříd dopoledne, výjimečně (Barokní orchestr, taneční třída Dorothée Wortelboer, sbor Helmuta Frankeho) i odpoledne, které je obecně koncipováno jako čas pro odpočinek, zkoušení nebo další aktivity. Rozmístění tříd se studenti dozví z informačních tabulí. Většina tříd je soustředěna v budovách Vinařské školy, využíváme ale i prostor Základní školy a ZUŠ na náměstí a tanečního sálu v Hostelu Valtice. (mapka s objekty)

Předpokládá se, že studenti sólových tříd si přivezou svůj materiál ke studiu i s kopií pro lektora (korepetitora, basso continuo apod.). Pozor na upravené edice, romantické doprovody, nestylové transkripce apod.! Nezapomeňte stojánky, kolíčky, gumy, tužky, nůžky, lepenky a další pomůcky pro pohotové přizpůsobení materiálu – nikdy nevíte, kde a kdy se naskytne možnost k muzicírování.

Počasí ve Valticích bývá zpravidla velmi slunečné, teplejší oblečení se Vám však bude hodit nejen při náhlém ochlazení, ale také při vyrovnávání teplotních rozdílů učebny a barokní konírny či vinného sklípku.

(c) Společnost pro starou hudbu (ČR) – webmaster: Martin Šmíd (martinsmid(zavináč)volny.cz)