FAQ – Často kladené dotazy


Musí být člověk velmi zkušený hráč, aby se mohl zúčastnit výuky?

Většina tříd, pakliže lektor neuvádí jinak, je otevřena amatérům i profesionálům. Upozorňujeme ale, že MLŠSH sestává především z interpretačních kurzů, dobrá technická úroveň účastníků se proto automaticky předpokládá.

Je možné jednotlivé třídy různě kombinovat?

Aktivní účast je v zásadě možná pouze v jedné třídě, kombinovat lze sólový nástroj a orchestr, popř. komorní hru. Instrumentalisté i studenti sólových pěveckých tříd jsou vítáni také ve sborech, pakliže jim to rozvrh dovolí. Kombinovat dvě sborové třídy nedoporučujeme, leda v případě opravdu zkušených pěvců/pěvkyň. Případné další kombinace jsou možné zcela výjimečně v případě volné kapacity tříd a po domluvě s lektory.

Co vše je zahrnuto v kurzovném?

Kurzovné zahrnuje nejen cenu za hodiny ve třídách, ale i za veškeré další aktivity, které MLŠSH nabízí, tj. poslechové semináře, taneční odpoledne, přednášky, korepetice, možnost konzultací a cvičení na cembala (po domluvě s lektory i na jiné nástroje), večerní koncerty, případně různé jednorázové akce.

Co všechno může podnikat pasivní účastník?

Pasivní účastník má v ceně kurzovného přístup na koncerty, přednášky, semináře a do hodin ve všech třídách, avšak bez nároku na aktivní podíl na výuce či konzultace s lektorem.

Kdy a kde probíhají koncerty? Kdo se jich může zúčastnit?

Koncerty lektorů a hostů jsou zpravidla od 20 hodin ve Španělské konírně nebo farním kostele na náměstí – vstupné je součástí kurzovného. Studentské koncerty probíhají v pátek a sobotu. Možnost vystoupení souvisí s celkovým počtem účastníků, kvalitou nastudovaného repertoáru, doporučením lektora a umělecké rady MLŠSH.

Kdy probíhá výuka? Jak se dozvím, do které třídy mám jít?

Výuka probíhá ve většině tříd dopoledne, výjimečně (barokní orchestr, sbor Roberta Huga a jedna z tanečních tříd) i odpoledne, které je obecně koncipováno jako čas pro odpočinek, zkoušení nebo další aktivity. Rozmístění tříd se studenti dozvědí z informačních tabulí. Většina tříd je soustředěna v budovách Vinařské školy, využíváme ale i prostor Základní školy a ZUŠ na náměstí.

Jako student sólové třídy si musím přivézt svůj studijní materiál? Co je ještě třeba vzít sebou?

Předpokládá se, že studenti sólových tříd si přivezou svůj materiál ke studiu, pokud možno i s kopií pro lektora (korepetitora, basso continuo apod.). Pozor na upravené edice, romantické doprovody, nestylové transkripce apod.! Nezapomeňte notové pulty, kolíčky, gumy, tužky, nůžky, lepenky a další pomůcky pro pohotové přizpůsobení materiálu – nikdy nevíte, kde a kdy se naskytne možnost k muzicírování.

Jaké bývá ve Valticích počasí?

Počasí ve Valticích bývá zpravidla velmi slunečné, teplejší oblečení se Vám však bude hodit nejen při náhlém ochlazení, ale také při vyrovnávání teplotních rozdílů učebny a barokní konírny či vinného sklípku.

(c) Společnost pro starou hudbu (ČR) – webmaster: Martin Šmíd (martinsmid(zavináč)volny.cz)