Ceny 2013


Plné kurzovné zahrnuje aktivní účast na výuce v sólových či ansámblových třídách, vstup na všechny koncerty, přednášky a další doprovodný program.

Zařazení do tříd podle došlých přihlášek je na stránkách průběžně aktualizováno. Závazné potvrzení přihlášky se všemi detaily a výzvu k platbě s přesnou cenou zasíláme do 15. května. Platbu je nutné provést tak, aby byla připsána na účet SSH do konce května. Přihlášky nezaplacené v termínu se považují za stornované a místa ve třídě se uvolní dalším zájemcům.

Stravování je zajištěno ve školní jídelně SOŠ Vinařská:

  • snídaně (bufet): 75,-
  • obědy (polévka, výběr 2 hlavní jídla, zákusek nebo ovoce, čaj): 95,-
  • večeře (hlavní jídlo, čaj): 90,-

Všechna hlavní jídla mohou být objednána ve variantě pro vegetariány.

Při platbě uvádějte (ve zprávě pro příjemce): číslo přihlášky a jméno (pokud platíte za více osob, uveďte jména a čísla všech přihlášek).

ČLEN SSH

(platí pro členy SSH, kteří do 31. 3. zaplatili členský příspěvek 300 Kč za běžný kalendářní rok a nedluží za minulá období).

Ubytování (internát VŠ) Ubytování (tělocvična)
Kurzovné 1950,- 1950,-
Ubytování 1800,- 640,-
Stravování (VŠ) 1985,- 1985,-
Celkem 5735,- 4585,-

NEČLEN SSH

Z kapacitních důvodů je ubytování v internátu VŠ vyhrazeno pouze pro členy SSH (nečlen pouze jako doprovod člena) podle pořadí došlých přihlášek.

Ubytování (internát VŠ)
Kurzovné 2800,-
Ubytování 1800,-
Stravování (VŠ) 1985,-
Celkem 6585,-

STUDENT

Nárok na studentské kurzovné mají studenti do 26 let, kteří při registraci (při příjezdu ve Valticích) doloží platný doklad o studiu (průkaz ISIC nebo potvrzení o studiu).

Z kapacitních důvodů je ubytování v tělocvičně vyhrazeno pouze pro studenty, přednost mají členové SSH podle pořadí došlých přihlášek.

Ubytování (internát VŠ) Ubytování (tělocvična)
Kurzovné 2100,- 2100,-
Ubytování 1800,- 640,-
Stravování (VŠ) 1985,- 1985,-
Celkem 5885,- 4735,-

DĚTI DO 15 LET

Rodiny s více dětmi platí za první dítě kurzovné 950,- Kč, za každé další dítě pouze 400,- Kč.

Ubytování (internát VŠ)
Kurzovné 950,-
Ubytování 1800,-
Stravování (VŠ) 1985,-
Celkem 4735,-

PASIVNÍ ÚČASTNÍK

Pasivním účastníkem se rozumí osoba, která se nehlásí k aktivní účasti ve třídě. Má volný vstup na koncerty, přednášky, taneční odpoledne a další doprovodné akce. Se souhlasem lektora může navštěvovat výuku ve třídách ovšem bez možnosti aktivní účasti. Z kapacitních důvodů je ubytování v internátu VŠ vyhrazeno pouze pro členy SSH – přednost mají aktivní účastníci - (nečlen pouze jako doprovod člena) podle pořadí došlých přihlášek.

Ubytování (internát VŠ)
Kurzovné 950,-
Ubytování 1800,-
Stravování (VŠ) 1985,-
Celkem 4735,-

Storno poplatek činí 50 Kč při zrušení přihlášky před 15.6, později 500,- Kč.

Organizátor si vyhrazuje právo v případě malého zájmu jednotlivé třídy nebo celý projekt zrušit. V takovém případě bude informovat přihlášené účastníky bez zbytečného odkladu.

(c) Společnost pro starou hudbu (ČR) – webmaster: Martin Šmíd (martinsmid(zavináč)volny.cz)