PŘIHLÁŠKA

Přihlášku můžete vyplnit ZDE, je nutné zaškrtnout výběr jídla, třídu a variantu kurzovného.

Přihlášku dětí do 15 let je třeba vytisknout a rodiči podepsanou poslat buď e-mailem nascanovanou anebo poštou na adresu SSH.

STORNO POPLATKY

Přihlášky zrušené do 14. 6. 2018

100 Kč

Přihlášky zrušené do 26. 6. 2018

500 Kč

Přihlášky zrušené do 1. 7. 2018

50% celkové částky

Na přihlášky zrušené po termínu 1. 7. se vztahuje storno poplatek ve výši 100%.


Organizátor si vyhrazuje právo v případě malého zájmu jednotlivé třídy nebo celý projekt zrušit. V takovém případě bude informovat přihlášené účastníky bez zbytečného odkladu.

Lektor si vyhrazuje právo vyloučit studenta z výuky, pokud nedosahuje požadované úrovně zadané lektorem.