PŘIHLÁŠKA

Přihlášku můžete vyplnit ZDE, je nutné zaškrtnout výběr jídla, třídu a variantu kurzovného.

STORNO POPLATKY

Přihlášky zrušené do 14. 6. 2019

100 Kč

Přihlášky zrušené do 26. 6. 2019

500 Kč

Přihlášky zrušené do 1. 7. 2019

50% celkové částky

Na přihlášky zrušené po termínu 1. 7. 2019 se vztahuje storno poplatek ve výši 100%.


Organizátor si vyhrazuje právo v případě malého zájmu jednotlivé třídy nebo celý projekt zrušit. V takovém případě bude informovat přihlášené účastníky bez zbytečného odkladu.

Lektor si vyhrazuje právo vyloučit studenta z výuky, pokud nedosahuje požadované úrovně zadané lektorem.