KURZOVNÉ

Běžné kurzovné

Cena

3100,- Kč

Členové SSH

Kurzovné pro členy SSH, kteří zaplatili členský příspěvek 300 Kč za běžný kalendářní rok
do 31. 3. 2019 a nedluží za minulá období.

Cena

2350,- Kč

Studenti do 26 let

Pro uplatnění studentské slevy je nutné po závazném přihlášení k účasti na MLŠSH zaslat e-mailem/poštou scan nebo kopii platného dokladu (ISIC, potvrzení o studiu…).

Cena

2450,- Kč

Děti do 15 let

Rodiny s více dětmi platí za první dítě kurzovné ve výši 1250,- Kč a za každé další dítě pouze 700,- Kč.

Cena

1250,- Kč & 
700,- Kč

Pasivní účast

Pasivní účastník má volný vstup na koncerty, přednášky, taneční odpoledne a další doprovodné akce. Se souhlasem lektora může navštěvovat výuku ve třídách ovšem bez možnosti aktivní účasti.

Cena

1300,- Kč