Alena Hönigová
CEMBALO
obtiznost_lektora


Vystudovala cembalo na Akademii múzických umění v Praze u Giedré Lukšaité Mrázkové, Zuzany Růžičkové a generálbas u Václava Lukse. V letech 1999-2004 pokračovala ve studiu na Schole cantorum basiliensis (Basilej, Švýcarsko), kde se věnovala cembalu, fortepianu, generálbasu a improvizaci (Andrea Marcon, Jesper Christensen, Edoardo Torbianelli). Svoje studium zakončila diplomovou prací (hudebně vědecké pojednání a nahrávka) o sbírce Salomona Rossiho „Haschirim ascher lischl’lomo“. V roce 2001 vyhrála se souborem „La Vinciolina“ cenu festivalu v Göttingenu. Od téhož roku do roku 2009 působila na Schole cantorum basiliensis jako docentka (nastudování dipl. koncertů, korepetice, speciální projekty).

VÍCE O ALENĚ HÖNIGOVÉ

Další informace o lektorovi můžete najít na

Alena Hönigová

Navrhovaný repertoár

Pro individuální hodiny libovolný repertoár.

V rámci skupinových improvizačních bloků, vždy od 9 hod. téma: preludium v různých stylech.

Doporučeno nastudování preludia C dur z Temperovaného klavíru I. od J. S. Bacha.

Požadovaná úroveň studentů

Třída je vhodná pro cembalisty, varhaníky nebo klavíristy s ukončeným základním hudebním vzděláním.

Maximální počet studentů

11

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina, italština

Aktivní účastníci – cembalo

Aktivní účastníci – Volitelná třída